3D vizualizácie
Vizuálne komunikačné riešenia pre architektúru a dizajn.

O NÁS

RENDER-ARCHITECTURE je malé kreatívne štúdio, špecializujúce sa hlavne na tvorbu fotorealistických architektonických vizualizácií najvyššej kvality. Naším zámerom je porozumieť Vašim myšlienkam a premeniť ich do presvedčivých vizualizácií, ktoré sa budú „prihovárať“ Vašim potenciálnym klientom.
Vytvárame 3D vizualizácie architektúry medzinárodným a domácim klientom v rozsahu od architektov, developérov, realitným kanceláriám, dizajnérom, nábytkárskym a stavebným spoločnostiam, reklamným agentúram a iným. S klientmi pracujeme v úzkej spolupráci, aby sme našli najvhodnejší štýl, ktorý bude najlepšie vystihovať ich predstavy a ktorý najlepšie zvýrazni aspekty ich projektu. Naše vizualizácie sú vhodné na architektonické súťaže, k stavebným povoleniam, k získavaniu dotácií na projekty, k marketingovým podkladom ako sú napr. prezentačné katalógy, letáky a iné..
Máme radi našu prácu, robíme ju s nadšením a pre každého chceme vytvoriť presvedčivý výsledok, ktorý nám pomôže vytvoriť dlhodobý obchodný vzťah.

A U T O R S K É - P R Á V O © 2 0 1 1 - 2 0 1 4 • R E N D E R - A R CH I T E C T U R E • V Š E T K Y - P R Á V A - V Y H R A D E N É